Ondersteuning initiatieven

Het Leefbaarheidsteam is er om initiatieven te ondersteunen die in wijken worden georganiseerd. Het kan gaan om Burendag maar ook om activiteiten die de buurt of bewoner zelf heeft bedacht. Voorbeelden zijn o.a.; een moestuintje aanleggen, een speeltuin samen aanpakken of een jeu de boulewedstrijd houden voor jong en oud. Alle initiatieven zijn welkom!

Leefbaarheidsteam

Leefbaarheidsteam

Denk mee

U bent gevraagd mee te denken over de inrichting van uw buurt.
Binnenkort verandert er iets aan de openbare ruimte in uw directe omgeving.  Wij vinden het belangrijk om uw mening en wensen hierover in kaart te brengen. Dat kan door via deze website te laten weten hoe u de locatie ingericht zou willen hebben. Het kan in uw geval gaan om een speeltuintje of een stuk openbaar groen of mogelijk een ander project.

Wanneer het gaat om een speeltuin/speelplek dan geven wij u graag de volgende tips mee:
Kies toestellen met een grote variatie aan speelmogelijkheden. Beperk het aantal toestellen waar maar één kind tegelijk op kan spelen. Kies toestellen zodanig dat zowel jongens als meisjes (brede doelgroep) graag op deze plek spelen.
 
Het ontwerp met het grootste draagvlak zal uiteindelijk gekozen worden.

Hoe gaat het in zijn werk?

Klik op de button projecten: U gaat dan naar het project in uw directe omgeving.
U ziet dan een afbeelding van de omgeving die heringericht gaat worden. U kunt zelf een ontwerp maken, maar ook al bekijken welke ontwerpen er al zijn ingediend.

Als u een ontwerp gaat maken dan ziet u welk bedrag hiervoor beschikbaar is. U kunt nu objecten in deze ruimte plaatsen door deze te verslepen vanuit de onderste rij. Rechtsboven ziet u dan welk bedrag er nog beschikbaar is ná het plaatsen van het betreffende object.

Is de locatie naar wens ingericht? Dan kunt u uw ontwerp opslaan door op de button linksboven te klikken.

De gekozen plaatsing van de toestellen is niet leidend ivm mogelijk ondergrondse obstakels zoals leidingen.
Beelden van de speeltoestellen kunnen mogelijk afwijken van de toestellen die uiteindelijk geplaatst worden.

Let op: u kunt maar 1 keer een ontwerp indienen.

Wilt u wisselen van objecten, sleep een object dan naar de prullenbak, links van het veld.

Wij wensen u veel plezier en succes bij het ontwerpen van uw plan!

Projecten